Begrippen


Hier vindt je  meer informatie omtrent gebruikte begrippen en het vak jargon:

Deze pagina zal  verder aangevuld worden

Elektroden & sensoren;
Wanneer spreek je over een sensor en wanneer over een elektrode?

Een sensor is een elektrische of mechanische verbinding welke een toestand verandering weergeeft.
Bijvoorbeeld: en temperatuur sensor:  Door verandering van de temperatuur, veranderd ook  de weerstand(Ω), op het verbindingspunt, van de twee verschillende metalen draden in de kop van de temperatuur opnemer.  

Een elektrode is een geleider, die gebruikt wordt om contact te maken met een niet-metalen deel van een circuit of massa, om daarvan de toestandsverandering te bepalen.
Bijvoorbeeld: een pH meter gebruikt een vloeistof (KCL) waardoor een elektrochemische reactie ontstaat welke wordt omgezet in een elektrisch signaal.